Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
4802 6ea2 500
Reposted fromu-dit u-dit viaphilomath philomath
Reposted fromshakeme shakeme viaphilomath philomath
Sponsored post
8638 3c31 500
Reposted fromcallitwhatyouwant callitwhatyouwant viacytaty cytaty
Najgorsze nie było to, że odczuwałem smutek.
Najgorsze było to, że naprawdę nic nie czułem.
— Piotr Bucki – Złap równowagę. Jak mądrze żyć z zaburzeniem afektywnym dwubiegunowym?
Reposted fromnyaako nyaako viacytaty cytaty
7521 88af 500
Reposted frommaddaleinee maddaleinee viaphilomath philomath
2278 2980 500
Reposted fromabsolem absolem viaphilomath philomath
4065 84a3
Reposted fromkarahippie karahippie viaphilomath philomath
8611 5235
4392 fb71
Reposted fromtosiaa tosiaa viaIguuana Iguuana
Słabością każdej mądrej idei jest to, że sta­rają się reali­zować ją głupcy.
— Marek Hłasko
Reposted fromreksi0 reksi0 viacytaty cytaty
2991 d96a 500
rupi kaur - słońce i jej kwiaty
3438 9692
Reposted fromnezavisan nezavisan viacytaty cytaty
Czy są na świecie rzeczy, których się nie traci?
— Haruki Murakami

nadzieja to najgorsze skurwysyństwo jakie wyszło z puszki Pandory
— Stephen King
Reposted fromaskman askman viacytaty cytaty
Some people die at 25 and aren't buried until 75
— Benjamin Franklin
Reposted fromsheismysin sheismysin vialottee lottee
7480 b23c 500
Reposted fromrazemosobno razemosobno vialottee lottee
5048 5f45
Reposted from4777727772 4777727772 vialottee lottee
0297 0f76

serious:

who were you?

Reposted fromlugola lugola vialottee lottee
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...